БЕЛ

“Задачата на учителя е да отваря вратите, а не да пробутва през тях учениците” – А. Шнабел.