ДЗИ

Подготовка по БЕЛ за ДЗИ

 

Подготовка за ДЗИ по БЕЛ, Математика, География и икономика, История, Философия, Физика, Химия, Биология, История, Английски език, Немски език, Френски език, Италиански език, Испански и Руски език.

Кандидатстудентските курсове са предназначени за кандидатсване в УНСС, СУ, ТУ, УАСГ, ЛТУ и други. Обучението е съобразено с критериите на изпита за съответното висше учебно заведение.

Цени:

Годишна такса: от 800лв до 950лв в зависимост от избраният предмет на подготовка.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:

  1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.
    • задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
    • задачи със свободен отговор.
  2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.