Поготовка по БЕЛ от I-IV клас

Целта на обучението по български език е детето да се научи да се изразява правилно, убедително, уместно и точно в различни ситуации. Да може да разбира смисъла на един текст, да отделя важната от несъществената информация.

В 4-ти клас вниманието основно е насочено към изпитите по Математика, БЕЛ, Човекът и природата и Човекът и обществото, които провежда МОН в края на годината. В курса се разглеждат всички теми, които се включват в изпитите. Правят се много тестове, анализи и се разясняват грешките. Малки групи от 4 до 6 деца. Заниманията са по 4 часа седмично, като са разпределени по четирите компонента.

Обучение: 2 пъти по 2 часа в седмицата; общ брой часове за 1 месец – 16 часа

Обадете ни се на:

+359 878 85 00 31

Изпратете ни е-мейл на:

office@dauchim.com