V – VII клас

Подготовка по БЕЛ за VI клас

Заниманията се организират по един път в седмицата по два астрономически часа.

Обучението включва подготовка по учебния материал на ученика и подготовка за бъдещата матура в VII клас.