Ползите от ранното чуждо езиково обучение

Всеки един език разкрива един нов свят и нов начин на
мислене.


Изучаването на чужд език разширява логическото  мислене на децата, общата им култура,
обогатява ги като хора. Всеки нов език разкрива нов свят, нова култура, нов начин на мислене
и изразяване. Когато детето започне от малко да изучава още един език, то развива своите
познавателни способности, интелекта си, запознава се с още един свят, освен този, в който
живее.
И  нека не забравяме, че в днешния глобализиран свят децата ни имат достъп до
информация от цял свят, контактите им са отворени за общуване с техни връстници от цял
свят и в този смисъл могат да използват активно езика от най-ранна детска възраст – за
гледане на филмчета, клипчета, игри, за да се запознават със света извън рамките на техния
дом и близък кръг на общуване.
Oбучението се основава на песни, стихчета и игри, но и на много истории със забавни герои,
които чрез различни приключения увличат децата в изучаването на чуждия език. През този
период, освен отделни думи, се усвояват и цели фрази и изрази, които са поставени в
ситуации, разпознаваеми за детето, за да може по-късно, попаднало в подобна ситуация, то
да възпроизведе наученото.


 • Детето свиква с чуждия език и с произношението му
 • Усвояват се характерни за чуждия език конструкции, успоредно с конструкциите на родния
  език
 • Езикът се усвоява непосредствено, чрез игра, така, както се учи родният език, а не чрез
  наизустяване, както се налага да се прави в училище
 • Създава се база, която по-късно служи  http://dauchim.com/3-2/за по-лесното разбиране на граматиката
 • Често изучаването в ранна възраст на чуждия език е съпроводено с редица упражнения и
  дейности, свързани с развиването на странични умения – ролеви игри, двигателни умения,
  креативност и развитие на въображението.

Наще детски градини :

1. 46 Детска градина

2. 120 Детска градина

3.ЧДГ Елхица