Езиков курс

Английски език

Английски език 3-6 години

При обучението на най-малките ни ученици имаме за цел да им помогнем да направят първите си стъпки в изучаването на английския език. Това обучение се извършва с помощта на модерни езикови системи, помагала, постери, карти, CD, DVD. Разиграват се различни игри, заучаване на стихчета и песнички, празнуване на специфичните за чуждата култура празници и други.

Обучението се осъществява два пъти в седмицата. Осем посещения в месеца.

Английски език I-IV клас

Обучението се осъществява два пъти в седмицата по два астрономически часа, като графикът се оформя според свободните часове в центъра и заетостта на учениците. Това се уточнява при формиране на групите. Предварителното определяне на нивото е задължително. Обучението продължава през цялата учебна година в смяна, обратна на училищната. Възможно е едно от заниманията да бъде в събота.

Обучението се осъществява по системата Happy Trails – National Geographic в групи от 4-6 деца. При обучението се използват Audio CD, Video, DVD, student CD-ROM, Flashcards, Posters.

Обучение: 2 пъти в седмицата

Английски език V-VIII клас

Обучението се осъществява два пъти в седмицата по два астрономически часа, като графикът се оформя според свободните часове в центъра и заетостта на учениците. Това се уточнява при формиране на групите. Предварителното определяне на нивото е задължително. Обучението продължава през цялата учебна година в смяна, обратна на училищната. Възможно е едно от заниманията да бъде в събота.

Обучението се осъществява по системата World Wonders – National Geographic Learning. Beginner – Low, Pre – Intermediate. CEFR A1 – B1 | 4 levels

Съвместно с изучаването се отделя време за подготовка по училищната програма. За учениците, които им предстои явяване на матура след VIII клас са предвидени занимания свързани с тяхната подготовка и решаването на тестове, които са специфични за изпита след VIII клас.

Обучение: два пъти в седмицата

Английски език VIII-XII клас

Желанието ни е да научим нашите ученици как да се изразяват граматически правилно в писмена и говорима форма. Често учениците в тази възрастова група много добре комуникират и говорят свободно, но това води до допускането на доста граматични грешки (грешна употреба на време) и/или лексикални грешки (употреба на неточна дума в даден контекст). Поради това за нас е важно учениците от тази възрастова група да бъдат научени правилно да структурират фразите. Освен това тук се набляга на писането на есета, което е изключително полезно за учениците, които се явяват на матури, кандидатстване с английски език или при явяване на изпитите на Кембридж за международно признат сертификат.

Учебните ни програми са построени върху оригинални британски системи на издателство Oxford, Longman, HEINLE и други.

Уроците в програмите съдържат много факти от световната и английската култура и история. Много интересни за учениците са уроците, които включват любопитни и малко познати факти за известни личности и тези свързани с опазване на околната среда, което създава надежда в нас за бъдещето на планетата Земя. Всеки урок съдържа интересен текст, в който са поднесени новите граматични и лексикални единици.

Учебната година е от 1 октомври до 1 юни. Две посещения седмично по 2 астрономически часа. Учениците са разпределени по възраст и по ниво. Групите са от 6-7 ученика, посещенията са в обратна смяна на училищната. Предвиждат се ежемесечни тестове за проверка и оценка на знанията както и годишен тест в края на учебната година.

Английски за възрастни

Общ английски:

  • Нива по общата европейска езикова рамка – А1, А2, B1, B2, C1, C2. Учебна система Life – National Geographic Learning. Системата е от 6 нива (beginner – advanced).

Групите са от 4 до 6 човека. Заниманията се провеждат два пъти в седмицата.

Индивидуално обучение

Подходящо за хора, които предпочитат да работят индивидуално с преподавателя и уроците да са съобразени с техните конкретни нужди или специфичен начин на работа. Индивидуалното обучение по английски, немски, френски, италиански, испански, руски и гръцки език се предлагат във всички нива. Учебната система се подбира специфично за всеки курсист, според неговите цели и възможности.
Часовете се провеждат в учебната база на образователния център. При провеждане на заниманията извън учебната база се заплаща допълнителна такса за транспортни разходи.
Допълнителна помощ на ученици за усвояване на учебния материал по aнглийски, немски, френски, италиански, руски, гръцки език, Математика, БЕЛ, История, География, Физика, Химия.

Обучението се заплаща предварително, от 1-во до 5-то число на месеца, като се фиксират заниманията за месеца.
Когато курсистът е възпрепятстван да присъства на заниманието следва да информира образователния център или преподавателя. Това трябва да се направи поне 5 часа преди началото на заниманието. При отказ на курсиста му се връща 50% от стойността на неизразходваните часове.

 

Имате въпрос?

Обадете ни се на:

+359 878 85 00 31

Изпратете ни е-мейл на:

office@dauchim.com