Немски език

 

Курсове по немски език

Schritte International

Системата Schritte International е една от най-разпространените в Европа и България. Курсовете по немски по тази система са подходящи за всички възрастови групи. Schritte International улеснява интеграцията в ежедневието в немскоговорящите страни – засягат се важни теми от семейния и професионален живот.


Немски език I-IV клас

Обучението се осъществява два пъти в седмицата по два астрономически часа, като графикът се оформя според свободните часове в центъра и заетостта на учениците. Това се уточнява при формиране на групите. Предварителното определяне на нивото е задължително. Обучението продължава през цялата учебна година в смяна, обратна на училищната.

Обучението се осъществява по системата Schritte International – Start Deutsch 1 в групи от 4-6 деца.

Обучение: 2 пъти в седмицата.


Немски език V-VIII клас

Обучението се осъществява два пъти в седмицата по два астрономически часа, като графикът се оформя според свободните часове в центъра и заетостта на учениците. Това се уточнява при формиране на групите. Предварителното определяне на нивото е задължително. Обучението продължава през цялата учебна година в смяна, обратна на училищната.

Обучението се осъществява по системата Schritte International – Start Deutsch 2.

Съвместно с изучаването се отделя време за подготовка по училищната програма. За учениците, които им предстои явяване на матура след VIII клас са предвидени занимания свързани с тяхната подготовка и решаването на тестове, които са специфични за изпита след VIII клас.

Обучение: два пъти в седмицата.


Немски език IX – XII клас

Обучението се осъществява два пъти в седмицата по два астрономически часа, като графикът се оформя според свободните часове в центъра и заетостта на учениците. Това се уточнява при формиране на групите. Предварителното определяне на нивото е задължително. Обучението продължава през цялата учебна година в смяна, обратна на училищната.

Учениците достигат ниво на владеене на немски език, съпоставимо с изискванията на Европейската езикова рамка за С1. Системно и целенасочено се овладяват особеностите на превода – писмен и устен.

Съвместно с изучаването се отделя време за подготовка по училищната програма.

Учебната година е от 1 октомври до 1 юни. Две посещения седмично по 2 астрономически часа. Учениците са разпределени по възраст и по ниво. Групите са от 6-7 ученика, посещенията са в обратна смяна на училищната. Предвиждат се ежемесечни тестове за проверка и оценка на знанията както и годишен тест в края на учебната година.