Езиков курс

Руски език

Курсове по руски език

Методиката на обучение по руски език обединява класическите методи на преподаване, комуникативния подход при обучението и специално разработените програми, гарантиращи максимална ефективност.

Благодарение на гъвкавия индивидуален подход, всеки курсист, може да достигне поставените цели при изучаването на руски език. Обучението по руски език е ориентирано към развиване на всички езикови умения – слушане и четене с цел разбиране, писмено и устно изразяване, комуникация и свободен разговор, лексикална и граматическа подготовка по руски език.
Обучението се провежда в три нива (А1, А2 и В1)

  • Курс за начинаещи /ниво А1/
    Курса е посветен на активното изучаване на най-необходимата, често употребявана лексика в руския език, правилата за четене, постановка на произношението. Изучават се основните граматични структури, необходими за изразяване на мисли в проста форма. След завършването на това ниво курсистите придобиват базови познания по руски език, могат да се ориентират в езиковата среда, да водят ежедневни разговори.
  • Курс за малко напреднали /ниво А2/
    В този курс се отделя особено внимание на попълването на речниковия запас и използването му в различни житейски ситуации. Курсистите развиват и усъвършенстват своите речеви и комуникативни умения.
  • Курс за напреднали /ниво B1/
    В курса се развива и се усъвършенства разговорната реч, изучава се специална лексика, усвояват се граматичните тънкости на руския език. След завършването на това ниво курсистите могат да четат художествена и публицистична литература на руски език, да разговарят и пишат свободно на различни теми.
Групите са от 4 до 6 човека. Заниманията се провеждат два пъти в седмицата.

Индивидуално обучение

Подходящо за хора, които предпочитат да работят индивидуално с преподавателя и уроците да са съобразени с техните конкретни нужди или специфичен начин на работа. Индивидуалното обучение по английски, немски, френски, италиански, испански, руски и гръцки език се предлагат във всички нива. Учебната система се подбира специфично за всеки курсист, според неговите цели и възможности.

Часовете се провеждат в учебната база на образователния център. При провеждане на заниманията извън учебната база се заплаща допълнителна такса за транспортни разходи.

Допълнителна помощ на ученици за усвояване на учебния материал по aнглийски, немски, френски, италиански, руски, гръцки език, Математика, БЕЛ, История, География, Физика, Химия.

Обучението се заплаща предварително, от 1-во до 5-то число на месеца, като се фиксират заниманията за месеца.
Когато курсистът е възпрепятстван да присъства на заниманието следва да информира образователния център или преподавателя. Това трябва да се направи поне 5 часа преди началото на заниманието. При отказ на курсиста му се връща 50% от стойността на неизразходваните часове.

 

Имате въпрос?

Обадете ни се на:

+359 878 85 00 31

Изпратете ни е-мейл на:

office@dauchim.com