Езиков курс

Френски език

Курсове и частни уроци по френски език, подготовка за DELF и DALF

DELF и DALF са официални дипломи на Министерството на образованието на Франция. Изпитните варианти се изготвят от Международния център за педагогически науки (CIEP) и оценяват нивото на владеене на френски език на хора, изучаващи френски като чужд език. Създадени са през 1985 година, а през 2005 година са съобразени и с Общата европейска езикова рамка, като по този начин всяка от шестте дипломи за владеене на френски език съответства на нивата по ОЕЕР. Дипломите DELF и DALF са безсрочни.

Изпитите за различните нива на DELF (A1-B2) и DALF (C1-C2) са независими един от друг, като това предоставя възможност на всеки кандидат да избере подходящия за него изпит. Няма изискване за последователно полагане на изпити по всяко ниво и поради това кандидатът може да се яви директно на ниво C1, без преди това да е държал А или B.

Дипломите за DELF и DALF представляват официални документи за владеене на френски език и са валидни в цял свят. Документът за покрито ниво C1 или C2 се признава вместо приемен изпит по френски език във всички университети във Франция.


Изпитните сесии се провеждат само два пъти годишно:

  1. Зимна сесия (януари-февруари).
  2. Лятна (юни).

Подготовка за DELF (Diplôme d’études en langue française)

Съществуват няколко варианта на изпита DELF. Изпитите DELF Prim и DELF Juniors не се различават по трудност от изпита DELF Tous publics. Единствената разлика е в тематика, тъй като всеки формат е адаптиран и съответства на възрастта на кандидатите:

  1. DELF PRIM (DELF Prim A1-1, A1 и A2) – за деца на възраст от 8 до 12 г.
  2. DELF JUNIORS (DELF Juniors A1, A2, B1 и В2) – за ученици на възраст от 12 до 18 г.
  3. DELF TOUS PUBLICS (DELF А1, А2, В1 и В2) – за възрастни (над 18 г.)

Групи за възрастни

Групите са от 4 до 6 човека. Заниманията се провеждат два пъти в седмицата

Индивидуално обучение

Подходящо за хора, които предпочитат да работят индивидуално с преподавателя и уроците да са съобразени с техните конкретни нужди или специфичен начин на работа. Индивидуалното обучение по английски, немски, френски, италиански, испански, руски и гръцки език се предлагат във всички нива. Учебната система се подбира специфично за всеки курсист, според неговите цели и възможности.

Часовете се провеждат в учебната база на образователния център. При провеждане на заниманията извън учебната база се заплаща допълнителна такса за транспортни разходи.

Допълнителна помощ на ученици за усвояване на учебния материал по aнглийски, немски, френски, италиански, руски, гръцки език, Математика, БЕЛ, История, География, Физика, Химия.

Обучението се заплаща предварително, от 1-во до 5-то число на месеца, като се фиксират заниманията за месеца.
Когато курсистът е възпрепятстван да присъства на заниманието следва да информира образователния център или преподавателя. Това трябва да се направи поне 5 часа преди началото на заниманието. При отказ на курсиста му се връща 50% от стойността на неизразходваните часове.

 

Имате въпрос?

Обадете ни се на:

+359 878 85 00 31

Изпратете ни е-мейл на:

office@dauchim.com