ДЗИ

Подготовка по Математика за ДЗИ

Подготовка за ДЗИ по БЕЛ, Математика, География и икономика, История, Философия, Физика, Химия, Биология, История, Английски език, Немски език, Френски език, Италиански език, Испански и Руски език.

Кандидатстудентските курсове са предназначени за кандидатсване в УНСС, СУ, ТУ, УАСГ, ЛТУ и други. Обучението е съобразено с критериите на изпита за съответното висше учебно заведение.

Цени:

Годишна такса: от 800лв до 950лв в зависимост от избраният предмет на подготовка.

 

МАТЕМАТИКА
Формат на изпита
Изпитът съдържа 28 задачи от три типа:

  • тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен.
  • тестови задачи със свободен отговор, на които зрелостникът записва само отговора;
  • задачи, за решаването на които се прилагат аналитико-синтетични разсъждения. Решенията на задачите с необходимите обосновки се представят в писмен вид.

Общият максимален брой точки е 100.